Mångfald är ett faktum inkludering är ett val!

Orgianisation, ledarskap och strategi med en mångfaldsprofil

Att arbeta med mångfald har två sidor rättighetsperspektivet som nästan i sin helhet regleras av lagar. (Bl.a Lagen om diskriminering, Arbetsmiljölagen, Lagen om anställningskydd). Det andra är att organisationer behöver inse att framgång är kopplad till överlevnad över tid, vilket kräver en mångfasetterad arbetsplats. Mitt arbete är både evidens och erfarenhetsbaserat. I de sakfrågor jag arbetar med är jag övertygad om att båda perspektiven är lika viktiga. Detta för att både skapa kunskap och känsla för sammanhang. Tillsammans med upplevelsebaserad lärande möjliggörs förändringsprocesser hos samtliga deltagare, så väl som publik under en föreläsning eller deltagare på en längre utbildning. En organisation kan arbeta med mångfald på många olika sätt. Här nedan följer en palett på vad jag vanligtvis, konsultar, utbildar eller föreläser om.

  • Studieförbundet Vuxenskolan

    Chef för enheten Analys och Utveckling

  • Kommunpolitiker

    Fritidspolitiker: kommunfullmäktige Stockholm Stad, Socialnämnden, Ordförande SHIS Bostäder

  • Eget företag - Banar SC

    Vilande, tar eventuellt något enklare uppdrag.

  • Nätverksledare - JärvaCentern

Senaste nytt