Rasifiering 

Rasifiering! Ett ord som skapat så mycket känslor hos så många på senare tid. Ett ord som har lika många missförstånd som åhörare.  Let me tell you!  Rasifiering är ett ord som istället för ordet rasism (som beskriver ett tillstånd) snarare beskriver en process vari rasismen rör sig. Ordet beskriver alltså praktiken, handlingen som vi agerar[…]