augusti 18, 2013

Mitt företag

IMG_6531Att arbeta med mångfald har två sidor rättighetsperspektivet som nästan i sin helhet regleras av lagar. (Bl.a Lagen om diskriminering, Arbetsmiljölagen, Lagen om anställningskydd). Det andra är att organisationer behöver inse att framgång är kopplad till överlevnad över tid, vilket kräver en mångfasetterad arbetsplats.

Mitt arbete är både evidens och erfarenhetsbaserat. I de sakfrågor jag arbetar med är jag övertygad om att båda perspektiven är lika viktiga.
Detta för att både skapa kunskap och känsla för sammanhang.

Tillsammans med upplevelsebaserad lärande möjliggörs förändringsprocesser hos samtliga deltagare, så väl som publik under en föreläsning eller deltagare på en längre utbildning.

En organisation kan arbeta med mångfald på många olika sätt. Här nedan följer en palett på vad jag vanligtvis, konsultar, utbildar eller föreläser om.

Konsult och projektledning: Uppstart utveckling och strategi: 

 • Arbetsmiljö: kultur och värdegrund.
 • Mångfaldsstrategi och policy.
 • Socialhållbarhet.
 • CSR: Socialt ansvarstagande.

 

Utbildning: Klara utbildningspaket eller anpassad efter kund och organisation. 

 • Upplevelsebaserad jämlikhet och jämställdhetsutbildning
 • Värdebaserad ledarskap.
 • Värdegrund och mångfalds utbildningar.
Föreläsning.

 • Inspirationsföreläsningar om värdet av oliktänkande och hur det ökar innovation och kreativitet.
 • Socialhållbarhet
 • Varför mångfald?
 • Det komplexa och vackra med oliktänkande.
 • Intersektionalitet.
 • Socialt arbete.
 • Är demokrati för alla?
 • Modigt ledarskap.
 IMG_2959