pengar

#politikerlivet Halva försörjningsstödet bör gå till kvinnan!

Ekonomiskt övertag är effektivt för den som vill utöva makt över sin partner. Trots detta är det fortfarande vanligt i många kommuner att försörjningsstödet till hushåll betalas ut till mannen. Denna praxis riskerar att leda till att redan utsatta kvinnor hamnar i ett förvärrat ekonomiskt underläge i vardagen, inte minst när mannen erbjuds möjlighet att[…]