Kontraktet påskrivet – Social entreprenörskap i orten!

Från och med 1:a oktober har jag i uppdrag för SE Forum att leda ett projekt som ska gynna kvinnligt socialt företagande i förorten. Även om det är ett projekt med en början och ett slut tror jag på lösningar som är långsiktiga. Vi vet att kraften finns i förorten och jag vet och har sett[…]